A Peneira

ANMUPESCA (Asociación Nacional de Mulleres da Pesca) están a espallaNoticia 1r  as súas arelas nas redes a través da súa páxina web, conscientes de que a sociedade non coñece o seu labor fundamental, mesmo para a alimNoticia 2entación.

O 8 saímos á rúa para reivindicar a IGUALDADE. As mulleres no traballo cobran un 29% menos e nas pensións tamén un 37% menos. Mentres, nos xulzgados hai unhas 18 denuncias ao día por violencia machista. Cada 10 minutos sucede un ataque machista no mundo; na Arxentina, cada 30 horas un asesinato; en Alemaña, 3 000 ao ano.

Noticia 3Galiza está a desertizarse –3 677 aldeas sen habitantes (desde o 2012, máis de dous mil)– e a envellecer: en 15 anos vai perder a cuarta parte da MOCIDADE: de cada cen persoas, 30 van ter máis de 64 anos e 10 menos de 16. Arestora emigran ao mes dous mil mozos/as entre 20/34 anos.

Noticia 4No 10 DE MARZO, “Día da clase obreira”, temos que denunciar que o traballo é un ben escaso; en Ourense xa hai máis pensionistas ca traballadores activos. As e os avós están a soster os netos sen traballo e a maioría dos que o teñen, e un traballo precario, e aínda resisten.

 

O 21 comeza a primavera coa entrega dos Premios María CaNoticia 5sares no Teatro Colón da Coruña, homenaxéase a unha das fundadoras da Asociación de Actores e Actrices, Rosa Álvarez, promotora da profesionalización do TEATRO desde as Mostras de Ribadavia.

O 3 preséntase a Plataforma para a Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza, VÍA GALEGA, co manifesto “Somos unha nación. Temos dereitos, fagamos ouvir a nosa voz” e a teima de unir vontades a prol do noso pobo, que necesita da coordinación de todos os colectivos, www.viagalega.gal  e coordenadora@viagalega.gal.Noticia 6

 

Noticia 7

 

A Rede de PATRIMONIO convoca unha xuntanza, o día 10 no local da Gentalha do Pichel, en Santiago, para coordinar iniciativas contra a desfeita da eucaliptización nos xacementos arqueolóxicos. Algúns destes colectivos xa o denunciaron na UE, que ten leis que a Xunta non cumpre.

Noticia 8Do 19 ao 24, terá lugar a XUNTANZA DE MOCIDADE de todo o mundo enoma, para preparar o Sínodo do outono. As conclusións deste encontro van ser remitidas aos seu participantes, pero é unha mágoa que as e os mozos non poidan participar de viva voz.

Advertisements

Fachineiro

O fachineiro da lingua (catalá)

Desprezo

Todo o mundo ten claro que non hai nada máis propio do ser humano ca o idioma. Así nolo fai saber a propia etimoloxía grega desta palabra. E tamén temos claro que os paladíns da caspa e a caverna non están cómodos nin cómodas con outras linguas que non sexan a súa. Para dicir o que se dixo agora do catalán e do castelán en Cataluña hai que ser moi miserable, moi ignorante ou as dúas cousas ao mesmo tempo. Por aquí hai tempo que fixemos o máster nese campo, e eses argumentos da discriminación do castelán e da imposición do galego xa nos soan de vello. Tanto ten que os datos digan que o contrario. Dá igual que se demostre con cifras que os rapaces e rapazas catalás galegas e vascas saben tanto castelán coma os de Madrid e que ademais dominan outra lingua que os pobres de espírito lingüístico non saberán nunca, nin interese que teñen. O obxectivo é borrar todo o que soe a diferente, o que poida ser interpretado como signo de identidade. Calquera cousa vale con tal de non deixar respirar a diferenza. E neste punto, na política estatal só hai dous partidos: os de dereita e os de ultradereita, tal como se viu coas declaracións ao respecto de presuntos socialdemócratas. Eles, que gobernan comunidades que pouco poden ensinar en canto a resultados educativos. Moito queda que loitar para podermos seguir vendo o mundo desde o galego.

A.Q.

O peto

A PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Co caso de Diana Quer, a case todos nos chegou o ofrecemento de asinar para non eliminar do noso código penal a prisión permanente revisable. Compartimos a inmensa dor dunha familia nesa situación e o medo doutras familias a verse en situacións semellantes; entendemos que ante unha mente tan descontrolada, e mesmo asasina, a reacción primeira é quitalo da nosa vista, canto máis tempo mellor. Pero iso igual nos impide pensar moitas cousas que deberiamos pensar.

Por que xorden persoas con tanta desorde persoal que as leva a faceren as animaladas que fan? É pura maldade? Xuntamente coa responsabilidade moral de cada quen, non existen razóns doutro tipo? Persoalmente coñecín e traballei con persoas moi desestruturadas, que tiñan feito verdadeiras barbaridades. Case sempre detrás dunha persoa dese tipo había tamén un contexto familiar e social igualmente desfeito. Noutros moitos casos había problemas psiquiátricos agudos, que ninguén afrontara con solvencia. Continue reading “O peto”

Rumores

Entre os libros de meus pais, hai uns seis ou sete libros de encadernación verde que están entre outros. Son as obras de Vicente Blasco Ibáñez. Polo visto, meu avó tíñaas agochadas da miña avoa. Formaban parte da lista de libros prohibidos.

Imaxe Rumores de esperanzaSupoño que o feito de que estivesen prohibidos incrementaba o desexo do prohibido de meu avó e, sobre todo, a sensación de facer algo que podería incomodar á miña avoa, unha muller moi, moi católica da época. Agora acaba de suceder un feito que me lembra esta historia familiar. Unha xuíza vén de secuestrar o libro Fariña, de Nacho Carretero. De igual xeito que a prohibición de Blasco Ibáñez incrementou o desexo de lectura do meu avó, tamén moita xente comezará a lelo e interesarse polo que nel se conta: a historia do narcotráfico en Galicia.

En Galicia tivemos, e aínda temos, un grave problema con esta cuestión. Moito se sufriu co desexo de moita xente de se faceren ricos vendendo morte e destrución. Isto non é boa noticia, de igual xeito que non é boa noticia que secuestren un libro. O que é boa noticia é que haxa moita xente de todo o Estado que vai saber o que aquí ocorreu e ocorre. Que as nosas desgrazas non pasen como unha anécdota histórica. Que se lea, e que se lea moito.

Editorial

Á vista da sobre-reacción da xerarquía católica compostelá días atrás, a conta do sonado pregón do Entroido na praza do Obradoiro –nunha intervención pública, polo demais, ben acompasada coa oposición municipal do PP e o xornal compostelán que este partido subvenciona–, diríase que á Igrexa xerárquica galega, iso que os medios entenden por “la Iglesia gallega”, non se lle ocorre mellor maneira de estar no mundo ca acubillarse na trincheira das esencias nacional católicas e disparar contra calquera laicista que asome polo horizonte. Continue reading “Editorial”

trasno

 

Política amablingüística

Xa hai ben tempo que contei aquí o daquel crego das Mariñas que sen moito convencemento empezara a misar unha vez ao mes en galego, só a de doce, e sempre que non fose unha festa digna de mellor tratamento. Un de cada catro domingos. Non lle daba tempo á xente de aprender as respostas, vaia. O home pedía desculpas antes de comezar cada domingo, como se fose un pecado ou, quizais, máis ben, algo de mala educación. E o de mala educación vai en serio, que en terras de Ourense sabiamos doutro crego que afirmaba contundente que en galego non se podía misar porque tiña demasiadas “palabrotas”. En realidade o que estaba desexando o crego mariñán, como tanta outra boa xente, era ser ben educado, cousa que o honra: isto é, que algún dos asistentes lle pedise, con antelación, que era de fóra e que por favor se podía facelo en castelán. Como negarse? Desa maneira, entre a boa educación, as festas especiais, as ganas máis ben raras e a motivación desbordada… a cousa quedaba nunha misa en galego cada oito, ou cada trinta e seis, previa petición de desculpas, iso sempre. Até que a misa en galego morreu de boa educación. Continue reading “trasno”