Falando da lingua: A cerrar e fechar

Falando da linguaHai quen nos le…, e incluso hai quen nos le atentamente e nos dá un toque cando escribimos un pouco á lixeira, sen ter moita conta dos exemplos que empregamos (sen filtrar!, di agora a rapazada…). Para empezar, pedimos desculpas. Reproducimos literalmente a carta que nos fixo chegar Daniel, porque xa está todo dito. E está no certo, metemos a zoca porque, efectivamente, “pechar” e “fechar” non son sinónimos perfectos, non sempre son intercambiables. O significado de “cerrar” é moito máis amplo, aínda que si é certo que, como ben di o Dicionario da Real Academia Galega, “pechar”, nalgúns lugares, pode adquirir o significado máis amplo de “cerrar”. Así e todo,  en moitos lugares diferencian “pechar” de “cerrar” cando falan de asegurar mediante un mecanismo ou instrumento apropiado, por exemplo unha chave, que son os casos aos que fai referencia este prezado lector.

«Como retruque ao último “Falando”, que moito me gustou, quero matizar que non concordo coa equivalencia e “intercambiabilidade” de cerrar e pechar/fechar.

Aprendino na vendima en Valtuílle, no Bierzo, onde hai trinta e cinco anos falaban un galego oriental ben xeitoso. O dono da casa, despois da xornada, e referíndose ao paseo que nos dispoñiamos a dar, dixo algo así: “Pois a porta quédavos logo cerrada, pero despechada”. Perfecto, xa que pechar, implica preferentemente o uso dun pecho, dun dispositivo que asegure que a porta cerrada non se pode abrir desde fóra.  Continue reading “Falando da lingua: A cerrar e fechar”

Entrevista: Os sistemas privados de pensións están inspirados no máis puro afán de lucro

Foto 2

 O Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións (MODEPEN) leva pouco tempo funcionando, pero o seu traballo dificilmente podería ser máis intenso e clarificador. Entrevistamos a dous dos seus representantes, Guillermo Fontán e Gonzalo Balo. Cunha longa vida na loita e no traballo sindical, traballando pola xustiza social sempre desde posicionamentos democráticos, agora, fóra da actividade sindical, continuan a loitar desde este Movemento polo presente e futuro das pensións.

 Que é MODEPEN? Por que xorde?

MODEPEN o Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións, nace para defender a pervivencia e a boa saúde do sistema público de pensións. Xorde da reflexión dun grupo de antigos militantes sindicalistas. Parte da observación empírica dos datos socioeconómicos do noso país (contratos de miseria, depauperamento salarial ou a acumulación de riqueza en poucas e privilexiadas mans), que nos anuncian un descarnado ataque do poder económico contra os dereitos e razóns históricas dos traballadores/as, dirixido contra o sistema público de pensións. MODEPEN representa un intento por pasar da simple lamentación a acción organizada ou someterse a unha penuria económica de por vida. Cumpríanos actuar. Ao mundo do traballo nunca nos deixaron outro camiño para defender os nosos dereitos que o da mobilización social, e esta require organización para facela eficaz. Continue reading “Entrevista: Os sistemas privados de pensións están inspirados no máis puro afán de lucro”

Pingas de orballo

Na memoria de tantas e tantos (2)

Mais aquí en Galiza, non foi menos que en Alemaña ou en Italia. OFoto Pingas de orballos cárceres que aínda nos miran, dóennos e avergóñannos cada vez máis, un día e outro día, volven sobre de nós e podemos percorrer os intres daquela persecución, daquela guerra, daquela pasaxe da barbarie. Aínda por dentro resoan voces, berros, laios estremecidos, silencios afogados nas súas frías e abandonadas paredes. Son paredes que contiveron os prantos da dor, unha dor inmensa e o inxustificado sufrimento que habita aínda nas nosas conciencias. Os seus ecos son testemuño daquela represión, daquel holocausto noso e que por ser noso, non foi menor. Só era preciso unha sospeita, un dedo acusador que involucrase e poñíanos no punto de mira daqueles fusís da sen razón e o medo, do terror. Continue reading “Pingas de orballo”

DOMINGO 11 DE MARZO. IV de CORESMA

10807A PALABRA. Xn 3, 14-21

Naquel tempo dixo Xesús a Nicodemo: «Coma Moisés alzou a serpente no deserto, así debe ser alzado o Fillo do Home, para que todo o que cre nel, teña vida eterna. Pois de tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón que teña vida eterna. Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que cre nel, non é xulgado; mais o que non cre, xa está xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus. Nisto consiste o xuízo: en que, vindo a luz ao mundo, os homes escolleron a tebra en vez da luz, pois as súas obras eran ruíns. Pois todo o que fai o mal, odia a luz e non vén cara á luz, para que non o delaten as súas obras. Polo contrario, o que obra a verdade vén cara á luz, para que se vexan as súas obras porque están feitas como Deus quere.»

A CLAVE: O que obra a verdade vén cara á luz

Carme Soto

O Evanxeo de Xoán non sempre é fácil de entender, xa pola súa teoloxía elevada, ás veces difícil de seguir, xa porque nos deixa cunha certa sensación de desacougo, aínda que tamén nos marabille pola fondura conque expresa o misterio da fe en Xesús. Esta dobre experiencia, sen dúbida, brota ante a perícopa que hoxe temos que comentar. Continue reading “DOMINGO 11 DE MARZO. IV de CORESMA”

In memoriam

JAUME BOTEY VALLÉS

Non ben recibín a desafortunada nova da morte inesperada de Jaume Botey, púxenme en contacto cos amigos de Cataluña polas beiras da base, tanto de cristiáns como sociais, para compartir a pena inmensa pola fuxida sen volta do noso amigo Jaume.

https://lh4.googleusercontent.com/4fpIJNN3ITZgj1hyaQcyPDbR3mLPdtYfZnhAGqP2GYUVumVk3oDsumMxB75sCD0P1vlU5HdRM-hhT_jVm64CQ5ODfXYKoQTS_DfnfDZ8FQGWm7GSEFpJ6twUcRaDpRJJsRcZXkrAdxZkOm5B4g

Se entramos en internet co nome de Jaume Botey, aparecen as notas nos xornais, tanto en papel como dixitais, de Barcelona. Non me estraña nada porque a súa personalidade imprimiu en Cataluña unha pegada moi notábel. Foi cura secularizado, irmán doutro cura, Francisco, famoso na época franquista, que sufriu o cárcere de Zamora, cun labor interesante no Campo de la Bota, lugar barcelonés convertido nun barrio pobre, despois de ser lugar de axustizamento de fusilados vítimas do franquismo. Continue reading “In memoriam”