DOMINGO 11 DE MARZO. IV de CORESMA

10807A PALABRA. Xn 3, 14-21

Naquel tempo dixo Xesús a Nicodemo: «Coma Moisés alzou a serpente no deserto, así debe ser alzado o Fillo do Home, para que todo o que cre nel, teña vida eterna. Pois de tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón que teña vida eterna. Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que cre nel, non é xulgado; mais o que non cre, xa está xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus. Nisto consiste o xuízo: en que, vindo a luz ao mundo, os homes escolleron a tebra en vez da luz, pois as súas obras eran ruíns. Pois todo o que fai o mal, odia a luz e non vén cara á luz, para que non o delaten as súas obras. Polo contrario, o que obra a verdade vén cara á luz, para que se vexan as súas obras porque están feitas como Deus quere.»

A CLAVE: O que obra a verdade vén cara á luz

Carme Soto

O Evanxeo de Xoán non sempre é fácil de entender, xa pola súa teoloxía elevada, ás veces difícil de seguir, xa porque nos deixa cunha certa sensación de desacougo, aínda que tamén nos marabille pola fondura conque expresa o misterio da fe en Xesús. Esta dobre experiencia, sen dúbida, brota ante a perícopa que hoxe temos que comentar. Continue reading “DOMINGO 11 DE MARZO. IV de CORESMA”

Advertisements

DOMINGO 25 DE FEBREIRO. II de CORESMA

1536px-moon_over_cumulusA PALABRA. Mc 9, 2-10

Naquel tempo colleu Xesús a Pedro, Santiago e Xoán, e subiu con eles sós ao coto dun monte. Alí transfigurouse na súa presenza. Os seus vestidos viráronse resplandecentes, brancos coma ningún bataneiro do mundo os podería branquexar. Nisto apareceron Elías e mais Moisés, e estaban a falar con Xesús. E Pedro, tomando a palabra, díxolle a Xesús: «Mestre, que ben estamos aquí! Imos facer tres tendas: unha para ti, outra para Elías e a outra para Moisés.» Tan asustado estaba, que non sabía o que dicía. E unha nube cubriunos coa súa sombra, mentres saía dela unha voz: «Este é o meu fillo benquerido, escoitádeo.» E de súpeto, mirando arredor, xa non viron a ninguén, fóra de Xesús. Cando baixaban do monte, Xesús encargoulles que non contasen nada até que o Fillo do Home resucitase de entre os mortos. Eles colleron ben o aviso; mais empezáronse a preguntar uns a outros o que querería dicir aquilo de «cando resucite de entre os mortos.”

A CLAVE: Aloumiñar a utopía

Marisa de Corme

A Transfiguración é un relato simbólico que nos leva ao mundo das utopías. O Reino está en marcha e as dificultades saen ao paso. Camiño de Xerusalén os discípulos soñan coa conquista, discuten polo poder… Os reclamos de gloria e honra imperiais poden botar a perder a utopía do Reino. Por iso Xesús colle aos tres homes con máis autoridade no grupo e sobe con eles ao monte. Na revelación do Tabor non se apela a grandes ideais escatolóxicos (os anxos ou milleiros de xustos marchando do apocalipse), senón á sinxeleza dunha noite, un monte, dúas persoas loitadoras e místicas (Elías e Moisés) e á paz interior que abrolla de sentir que todo o que se fai está feito desde o mellor de nós mesmos, dende Deus, e polo ben de todas e todos. Esa paz interior que xorde cando calan os ruídos externos e nos sentimos en comuñón con Deus invade a Pedro, Santiago e Xoán. Continue reading “DOMINGO 25 DE FEBREIRO. II de CORESMA”

DOMINGO 11 DE FEBREIRO. VI do TEMPO ORDINARIO

s13-ideas-lepramedieval-hero.jpgA PALABRA. Mc 1, 40-45

Naquel tempo, acercóuselles un gafo, e rogoulle de xeonllos: «Ti, se queres, pódesme limpar.» Xesús, estremecido, alongou a man, e tocouno, dicindo: «Pois quero, queda limpo.» E no instante desapareceulle a lepra, quedando limpo. 43 despediuno, e, poñéndose moi serio, mandoulle: «Mira, non lle vaias dicir nada a ninguén; preséntate ao sacerdote, e fai pola túa purificación as ofrendas mandadas por Moisés, para que lles conste.» Mais, mal se foi, aquel home botouse a pregoar a nova, espallándoa de tal xeito que Xesús xa non podía entrar en vila ningunha, senón que quedaba fóra, nos arredores apartados. Mais aínda así acudían a el de todas as partes.

A CLAVE. Carme Soto: Xesús, estremecido, alongou a man e tocouno

Quizais unha das cousas que na nosa mentalidade moderna e máis difícil de asimilar é a actividade terapéutica de Xesús, non tanto porque cure, senón porque moitas veces o vemos coma un “milagreiro”. Tradicionalmente púxose nesta capacidade do mestre unha demostración da súa divindade e esqueceuse a intención orixinal deses relatos e a visión que no mundo antigo tiñan de ese tipo de accións.

No mundo dos evanxeos a medicina popular, “os curandeiros”, era algo habitual pois os médicos profesionais eran moi caros e so tiñan acceso a eles as clase privilexiadas. Sen entrar na posibilidade científica ou non de facer ese tipo de curacións o importante e ver o significado que teñen da misión e na vida do Mestre. Continue reading “DOMINGO 11 DE FEBREIRO. VI do TEMPO ORDINARIO”

DOMINGO 28 de xaneiro. IV do tempo ordinario

284_rcrt_1A PALABRA Mc 1, 21-28

Naquel tempo, Xesús e os seus discípulos viñeron a Cafarnaúm, e, ao chegar o sábado, púxose a ensinar na sinagoga. Todos estaban abraiados da súa doutrina, pois ensinaba coma quen ten autoridade, non coma os letrados. E cadrou que había naquela sinagoga un home posuído por un mal espírito, e púxose a berrar: «Que temos que ver contigo, Xesús de Nazaré? Seica viñeches para acabar connosco? Ben sei quen es ti: ti es o Santo de Deus.» Xesús mandoulle: «Cala, e bótate fóra dese home.» O espírito malo sacudiuno, pegou un berro moi alto e saíu del. Todos ficaron pasmados, e discutían entre si, dicindo: «Que é isto? Unha nova doutrina, e con autoridade; enriba, dálles ordes aos espíritos malos, e eles obedéceno.» E a súa sona espallouse de contado por toda a rexión de Galilea.

A CLAVE. A. Martínez. Es o Santo de Deus

Marcos vainos acompañar ao longo do tempo ordinario neste ciclo B. Como xa sabedes, este é o evanxelio máis antigo e máis breve. Escrito e dirixido para unha comunidade que vivía en Roma e de orixe pagá, Marcos céntrase en responder á seguinte pregunta: quen é Xesús, ese en quen din crer e seguir?

O texto de hoxe é un bo exemplo. Estamos con Xesús, de camiño por Galilea, ensinando nunha sinagoga, un sábado. Até o de aquí o que se podería pensar de alguén que nos vén falar de relixión, dun profeta.  Mais a mensaxe de Xesús non vai de palabras, senón de obras. O evanxeo de Marcos contén moi poucos discursos. Mesmo aquí, non se di nada do que fala Xesús. A súa mensaxe non ten nada que ver con tratados teolóxicos ou coñecementos elevados. A súa mensaxe, o Reino, é a súa persoa. Continue reading “DOMINGO 28 de xaneiro. IV do tempo ordinario”

DOMINGO 31 DE DECEMBRO, FESTA DA SAGRADA FAMILIA

Domingo 31de decembro_festa sagrada familia.jpgA PALABRA. Lc 2, 22-40

Cando chegou o tempo da purificación, conforme a Lei de Moisés, levaron o neno a Xerusalén, para llo presentaren ao Señor (…). Vivía nese tempo en Xerusalén un home xusto e piadoso, chamado Simeón, que agardaba a restauración de Israel. O Espírito Santo, que estaba con el, tíñalle prometido que non había morrer sen ver o Unxido do Señor. Movido polo Espírito, foi ao templo, e, cando entraban os pais do neno Xesús para cumpriren o mandado pola Lei do Señor, el, colléndoo nos brazos, loou a Deus dicindo: «Agora podes, Señor, segundo a túa promesa, despedir en paz o teu servo, porque xa os meus ollos viron o teu Salvador, o que preparaches para todos os pobos: luz de revelación para os xentís e gloria do teu pobo Israel.» O pai e mais a nai do neno ficaron abraiados polo que tal dicía do neno. (…).

A CLAVE: Luz e salvación para o mundo. Carme Soto.

Dentro da peculiar presentación que fai Lucas do nacemento e infancia de Xesús temos este episodio no templo que, máis aló da historicidade, ten unha fonda mensaxe teolóxica. Por unha banda mostra o enraizamento de Xesús na comunidade xudía e por outra sinálao como quen cumpre as profecías mesiánicas nas que a salvación de Deus se universaliza e inclúe a todos os pobos da Terra. Esta mensaxe apóiase en tecido narrativo que que informa ademais, do modo concreto en que o mesías vai a encarnar a súa misión. Continue reading “DOMINGO 31 DE DECEMBRO, FESTA DA SAGRADA FAMILIA”

DOMINGO 17 de decembro. III de Advento

Foto_boanova 2017 12 17.jpg

A PALABRA Xn 1, 6-8.19-28

Naquel tempo, Houbo un home mandado por Deus: o seu nome era Xoán. Este veu de testemuña para dar testemuño da luz, para que todos cresen por el. Non era el a luz, senón que veu para dar testemuño da luz. E este é o testemuño de Xoán cando os xudeus lle mandaron de Xerusalén sacerdotes e levitas onda el, para lle preguntar: «Ti quen es?» El declarou e non negou. Declarou: «Eu non son o Cristo.» Preguntáronlle: «Entón quen es ti? Es Elías?» Contestou: «Non son.» «Es o profeta?» Respondeu: «Non.» Daquela dixéronlle: «E, logo, quen es? Para que lles poidamos dar unha resposta aos que nos mandaron. Que dis de ti mesmo?» El dicía: «Eu son a voz do que clama no deserto, “endereitade o camiño do Señor”» (…),

A CLAVE. Marisa de Corme

Estreamos ano litúrxico co Advento, e Xoán preséntanos unha persoa fundamental na vocación de Xesús: Xoán o Bautista. Fillo do sacerdote Zacarías, tiña a vida solucionada no servizo ao Templo, pero Xoán non quere entrar no sistema clerical. Vaise ao deserto, afástase do lugar do poder que lle corresponde por estirpe para deixarse interpelar pola xustiza, para poñerse nas mans de Deus. Continue reading “DOMINGO 17 de decembro. III de Advento”

DOMINGO 3 de decembro. I de Advento

senal-aviso-atencion-suelo-mojado-perigo-chan-mollado-en-gallego-y-castellano-espanol-alta-visibilidad-para-evitar-accidentes-p-1219317-3502323_2A PALABRA. Mc 13, 33–37

Naquel tempo, dixo Xesús aos discípulos: «Estade á espreita e atentos, que non sabedes cando será o momento. É coma un home que foi ao estranxeiro, deixando a casa e mais a facenda nas mans dos seus criados, encargándolles a cada un o que tiña que facer; e ao porteiro ordenoulle que velase. Vixiade vós, polo tanto, pois non sabedes cando chegará o amo da casa: se á tardiña ou con noite cerrada, se co canto do galo ou no amencer. Non vaia ser que chegue de repente, e vos atope durmindo. E o que vos digo a vós, tamén llelo digo a todos: Estade en vela!»

A CLAVE: Estade logo á espreita e atentos. Carme Soto.

Hoxe tócanos afrontar un texto que forma parte dun capitulo que te un forte contido apocalíptico. A apocalíptica era un modo de interpretar a realidade frecuente na tradición xudía cando se vivían momentos de crise. O seu obxectivo fundamental era desvelar os signos de esperanza que se atopaban agochados nos acontecementos a luz da experiencia salvadora de Deus recollida nas Escrituras.

Estando xa en Xerusalén, algúns discípulos pregúntanlle ó mestre como saber cando ía chegar a fin dos tempos (Mc 13, 3–4), Xesús vai sinalando algúns acontecementos que o van mostrar e as actitudes que os seus seguidores e seguidoras han de asumir para afrontar ese momento.

O relato que estamos a comentar pecha o capitulo e fala da necesidade de vixiar e de estar atentos, porque aínda que aparezan sinais ninguén sabe cando o Señor chegará para ofrecer a súa palabra definitiva de salvación. Continue reading “DOMINGO 3 de decembro. I de Advento”