O trasno: Por seres muller

Ben. A cousa é de película, de Código da Vinci 5.

Se alguén estivese dirixindo o suicidio institucional na Igrexa, desde dentro, desde dentrísimo, a teima de impedir que as mulleres poidan desenvolver o papel de animadoras da comunidade, de “cura de almas”, o servizo (ministerio) de partir o pan e a Palabra arredor da mesa compartida… esa prohibición sería un golpe decisivo.

No noso contexto, a Igrexa, en relación coa sociedade, foise facendo nos últimos corenta anos máis impermeable e incomprensible. A xente nova e a cultura actual non saben de que vai. Vista desde fóra, desde a distancia, desde a indiferenza, resulta estraña.

Facela incomprensible é a estratexia do comando suicida. E vanse poñendo fitos de incomprensibilidade, para distanciarse. E teñen éxito. Moito. Habería que advertir a Francisco. Continue reading “O trasno: Por seres muller”

Advertisements

DOMINGO 19 DE MARZO. III de CORESMA

Miguel Saavedra, Cortesía de www.freeimages.com

A PALABRA. Xn 4, 5-42

Naquel tempo, chegou Xesús a unha cidade da Samaría chamada Sicar, preto do terreo que lle deixara Xacob a seu fillo Xosé. Estaba alí o pozo de Xacob. E Xesús, canso do camiño, sentou onda o pozo. Era preto das doce da mañá. Chegou unha muller da Samaría sacar auga. E Xesús díxolle: «Dáme de beber». (Os seus discípulos foran á vila, mercar comida). Preguntoulle entón a muller samaritana: «Como é que ti, sendo xudeu, me pides a min, muller samaritana, que che dea de beber?» (Porque os xudeus non se levan cos samaritanos). Respondeulle Xesús: «Se coñeceses o don de Deus e quen che di “dáme de beber”, ti mesma lle pedirías a el e el daríache auga viva.» Replicoulle a muller: «Señor, se ti nin sequera tes caldeiro e o pozo é fondo, de onde pensas quitar esa auga viva? ¿Seica es ti máis có noso pai Xacob, quen nos deu este pozo, do que beberon el, seus fillos e mailo seu gando?» Xesús contestoulle: «Todo o que bebe desta auga terá sede outra vez; pero o que beba da auga que eu lle darei, nunca máis terá sede: a auga que eu lle darei, converterase dentro del nunha fonte que saltará ata a vida eterna.» A muller suplicou: «Señor, dáme, logo, desa auga para non ter sede nin ter que vir aquí por ela. Vexo, Señor, que ti es profeta. Os nosos pais adoraron neste monte e vós dicides que é en Xerusalén onde hai que adorar a Deus.» Xesús díxolle: «Faime caso, muller: chega a hora en que nin neste monte nin en Xerusalén adoraredes o Pai. Vós adorades o que non coñecedes; nós adoramos o que coñecemos, pois a salvación vén dos xudeus. Pero chega a hora -e velaí- en que os verdadeiros adoradores adorarán o Pai en espírito e verdade, pois eses son os adoradores que procura o Pai. Deus é espírito e cómpre que os que o adoran, o adoren en espírito e verdade.» Respondeu a muller: «Sei que está para vir o Mesías, o chamado Cristo. Cando el veña, hanos clarexar todas as cousas.» Díxolle Xesús: «Son eu, o que está falando contigo.» (…)

A CLAVE – Marisa de Corme

Xesús fala de teoloxía cunha muller!. Debaten sobre o sentido do culto, o papel do templo (ao que ela non podía entrar), a verdade que é fonte de vida,… Xoán contrapón en dous capítulos (3 e 4) dous diálogos teolóxicos: o de Nicodemo e o da Samaritana. E vaia se non hai diferenzas… Continue reading “DOMINGO 19 DE MARZO. III de CORESMA”

Resposta á ordenación de Cristina Moreira

14893989676656

Quero responder ó escrito do Señor Arcebispo de Santiago, e máis a Don Segundo Pérez no seu comentario á ordenación de Cristina Moreira (La Voz de Galicia, domingo 12 de marzo de 2017).

É verdade que Xesús non ordenou a mulleres…pero tamén é verdade que tampouco ordenou a homes, polo menos no senso, forma e condicións que o facemos hoxe….Todo foi obra da Igrexa que na Historia tivo o poder de estruturar os elementos que permitiron e permiten levar a cabo a obra de Xesús. E mesmo foi facendo cambios que sendo moi chamativos, considerou necesarios…un só exemplo: durante séculos permitiu a escravitude…e chegou un momento, cando lle pareceu que a sociedade tiña capacidade para asumilo,  prohibiuna para os seus fieis. Continue reading “Resposta á ordenación de Cristina Moreira”

Advertisements

DOMINGO 6 DE NOVEMBRO. XXXII DO TEMPO ORDINARIO

https://www.tumblr.com/search/mujeres%20feminismo
https://www.tumblr.com/search/mujeres%20feminismo

A PALABRA. Lc 20, 27-38

Naquel tempo chegaron algúns saduceos ‒eses que negan que haxa resurrección‒ e preguntáronlle: «Mestre, Moisés deixou escrito: Se lle morre a alguén o seu irmán sen deixar fillos, que case coa viúva de seu irmán, para lle dar descendencia. Pois dunha vez había sete irmáns. O primeiro casou, e morreu sen fillos. Despois casou con ela o segundo; e logo o terceiro; e así os sete foron casando coa viúva, morrendo tamén sen deixar fillos. Ao cabo, morreu tamén a muller. Ora, cando resuciten, de cal deles vai ser a muller, se estivo casada cos sete?» Xesús contestoulles: «Neste mundo os homes e mais as mulleres casan entre eles. Mais os que sexan dignos da vida futura e da resurrección de entre os mortos, non casarán nin eles nin elas, pois non poden morrer. Son coma anxos, e son fillos de Deus por naceren na resurrección. E que resucitan os mortos, ben o deixou indicado Moisés, cando dixo do Señor, no episodio da silveira: O Deus de Abraham, o Deus de Isaac e o Deus de Xacob. E Deus non é un Deus de mortos, senón de vivos, para El todos están vivos.»

A CLAVE – Marisa de Corme

Entender a resurrección non é fácil, pero resulta aberrante ese simplismo de entendela como volver a unha vida como a de agora, pero mellor. Os saduceos non crían na resurrección porque para eles a vida era xa un chollo: como podía ser mellor? Xa vivían “como Dios”. E na súa cegueira trascendente aínda discuten que vai pasar coas posesións compartidas despois de mortos. Están nas antípodas de Deus!! Continue reading “DOMINGO 6 DE NOVEMBRO. XXXII DO TEMPO ORDINARIO”

Advertisements

Rumores de esperanza

Rematou o tempo de vacacións (para os que tivemos sorte de telas) e comeza a rutina. Hai un feito que sempre supón a volta á normalidade. Trátase da romaxe. Véndoo ben é un xeito moi positivo de comezar o curso atopándonos todos e todas para facer festa.

Motivos para festa non faltan no día a día se os sabemos mirar. Por exemplo, a miña filla de catro anos xa sabe que quere ser de maior. Vai ser bombeira. Pois paréceme estupendo. De todas maneiras o mellor de que sexa bombeira é que ninguén lle dixo que iso non podía ser ou que esa era unha profesión de homes. A día de hoxe ninguén a corrixiu. É estupendo pensar que a miña filla non terá limitacións profesionais baseadas no que un ten entre as pernas. Pequeno detalle “anormal”: O corrector ortográfico do ordenador non recoñece a palabra “bombeira” mais si “bombeiro”. Continue reading “Rumores de esperanza”

Advertisements

“A todas nos bautizaron nun único Espírito, para formarmos un único corpo” (1 Co 12,3)

En 1978, cando era elixido Karol Wojtyła coma Papa en Roma, a igrexa permitía por primeira vez o acceso das persoas de raza negra ao sacerdocio. Obviamente non estamos a falar da igrexa católica, senón da mormona, xa que tal realidade pareceríanos unha discriminación inadmisible.Con todo, a variación do cromosoma 23 do ser humano xustifica unha discriminación parecida: de ser xx queda vetada o acceso á orde sacerdotal das persoas, sendo só as persoas con cromosoma xy as que teñen aceso. A forza de non querer esaxerar, a igrexa católica perpetúa un auténtico apartheid, mais quen o sofren son as mulleres. Continue reading ““A todas nos bautizaron nun único Espírito, para formarmos un único corpo” (1 Co 12,3)”

Advertisements

Fai falla celebrar o 8 de marzo?

Responden:

Continue reading “Fai falla celebrar o 8 de marzo?”

Advertisements