DOMINGO 11 DE MARZO. IV de CORESMA

10807A PALABRA. Xn 3, 14-21

Naquel tempo dixo Xesús a Nicodemo: «Coma Moisés alzou a serpente no deserto, así debe ser alzado o Fillo do Home, para que todo o que cre nel, teña vida eterna. Pois de tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón que teña vida eterna. Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que cre nel, non é xulgado; mais o que non cre, xa está xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus. Nisto consiste o xuízo: en que, vindo a luz ao mundo, os homes escolleron a tebra en vez da luz, pois as súas obras eran ruíns. Pois todo o que fai o mal, odia a luz e non vén cara á luz, para que non o delaten as súas obras. Polo contrario, o que obra a verdade vén cara á luz, para que se vexan as súas obras porque están feitas como Deus quere.»

A CLAVE: O que obra a verdade vén cara á luz

Carme Soto

O Evanxeo de Xoán non sempre é fácil de entender, xa pola súa teoloxía elevada, ás veces difícil de seguir, xa porque nos deixa cunha certa sensación de desacougo, aínda que tamén nos marabille pola fondura conque expresa o misterio da fe en Xesús. Esta dobre experiencia, sen dúbida, brota ante a perícopa que hoxe temos que comentar. Continue reading “DOMINGO 11 DE MARZO. IV de CORESMA”

Advertisements

DOMINGO 2 DE ABRIL. V de CORESMA

800px-jerusalem_tomb_of_the_garden

Xn 11, 1-45 – A PALABRA

Carme Soto – A CLAVE: Eu son a resurrección e a vida…

Christina – O Eco

Continue reading “DOMINGO 2 DE ABRIL. V de CORESMA”

A directa e a indirecta

Daniel López

Este trasno fala, pasado o día e tamén a romaría, das canonizacións dos dous Papas e do recendo que deixan no ambiente, e poderíase tamén titular a “mensaxe tácita” ou, mesmo, o “Deus implícito”. Continue reading “A directa e a indirecta”

Conversa con Xoán Bascuas, secretario xeral de Máis Galiza

Redacción

O pasado 11 de marzo, Máis Galiza tomou unha decisión difícil, pero participada por unha ampla maioría: abandonar a súa militancia no Bloque Nacionalista Galego e converterse en partido político cun proxecto propio e autónomo. A partir de aí fixo un chamamento o pasado 31 de marzo ao Encontro Irmandiño e a Acción Galega para iniciar conversas de cara á configuración dunha proposta política e electoral de cara aos vindeiros comicios autonómicos. Con posterioridade sumáronse os Ecogaleguistas. E nesa andaina están.

Hoxe conversamos co seu secretario xeral sobre o novo proxecto nacionalista que está xermolando no noso país

Continue reading “Conversa con Xoán Bascuas, secretario xeral de Máis Galiza”