COMENTARIOS (CRÍTICOS) AO ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DE MELLORA DA CALIDADE DA EDUCACIÓN – LOMCE

 Lois Ferradás Aclaracións previas: Estes comentarios baséanse no anteproxecto difundido polo Ministerio de Educación. Coas achegas das comunidades autónomas, do Consello Escolar do Estado, sindicatos, ANPAs, movementos de renovación pedagóxica e, sobre todo, no trámite parlamentario, experimentará cambios, non sempre para mellor. U-lo diagnóstico da situación actual. Chama a atención que a dereita impida o... Continue Reading →

Advertisements

Blog en WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: