Entrevista: Os sistemas privados de pensións están inspirados no máis puro afán de lucro

Foto 2

 O Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións (MODEPEN) leva pouco tempo funcionando, pero o seu traballo dificilmente podería ser máis intenso e clarificador. Entrevistamos a dous dos seus representantes, Guillermo Fontán e Gonzalo Balo. Cunha longa vida na loita e no traballo sindical, traballando pola xustiza social sempre desde posicionamentos democráticos, agora, fóra da actividade sindical, continuan a loitar desde este Movemento polo presente e futuro das pensións.

 Que é MODEPEN? Por que xorde?

MODEPEN o Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións, nace para defender a pervivencia e a boa saúde do sistema público de pensións. Xorde da reflexión dun grupo de antigos militantes sindicalistas. Parte da observación empírica dos datos socioeconómicos do noso país (contratos de miseria, depauperamento salarial ou a acumulación de riqueza en poucas e privilexiadas mans), que nos anuncian un descarnado ataque do poder económico contra os dereitos e razóns históricas dos traballadores/as, dirixido contra o sistema público de pensións. MODEPEN representa un intento por pasar da simple lamentación a acción organizada ou someterse a unha penuria económica de por vida. Cumpríanos actuar. Ao mundo do traballo nunca nos deixaron outro camiño para defender os nosos dereitos que o da mobilización social, e esta require organización para facela eficaz. Continue reading “Entrevista: Os sistemas privados de pensións están inspirados no máis puro afán de lucro”

Advertisements

ECONOMIA: Electricidade barata e pobreza enerxética

Nada apunta a que a electricidade deixe de ser cara, e non sería nada raro que no futuro seguise subindo o seu prezo. A produción enerxética en España repártese de forma proporcional entre hidráulica, eólica, nuclear, ciclo combinado, gas e carbón, quedando as renovables en posicións máis afastadas. De aí que, malia ser ampla e variada a orixe da electricidade, a enerxía renovable segue adoecendo dun escaso protagonismo na súa produción.

A privatización que sufriu o mercado eléctrico non posibilitou un mercado eléctrico real no que as empresas competisen por subministrar a enerxía da forma máis económica posible. Todos os indicios apuntan a que as eléctricas, escasas en número, teñen unha gran facilidade para acordar prezos que non sexan excesivamente gravosos para os seus intereses. A recente investigación que iniciou recentemente a fiscalía do Tribunal Supremo é outro síntoma da estafa eléctrica que padecemos. Continue reading “ECONOMIA: Electricidade barata e pobreza enerxética”

Pensións en perigo? En perigo de que exactamente?

Non hai que restar importancia ao problema demográfico e a súa incidencia no futuro das pensións.

Non obstante, cómpre indicar que desa situación de envellecemento non se deduce directamente, tal como pretenden as voces do actual Goberno e da ideoloxía neoliberal dominante, que haxa que transferir a mans privadas o noso sistema de protección social para os xubilados. Continue reading “Pensións en perigo? En perigo de que exactamente?”

COMENTARIOS (CRÍTICOS) AO ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DE MELLORA DA CALIDADE DA EDUCACIÓN – LOMCE

 Lois Ferradás

Aclaracións previas:

mobil2Estes comentarios baséanse no anteproxecto difundido polo Ministerio de Educación. Coas achegas das comunidades autónomas, do Consello Escolar do Estado, sindicatos, ANPAs, movementos de renovación pedagóxica e, sobre todo, no trámite parlamentario, experimentará cambios, non sempre para mellor. Continue reading “COMENTARIOS (CRÍTICOS) AO ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DE MELLORA DA CALIDADE DA EDUCACIÓN – LOMCE”