DOMINGO 19 de novembro. XXXIII do Tempo Ordinario

Hands Busy Activity Action Doing PurposeA PALABRA Mt 25, 14-30

Naquel tempo, dixo Xesús aos discípulos esta parábola: «un home que, tendo que saír de viaxe, chamou polos seus criados e deulles o coidado da súa facenda. A un deulle cinco talentos, a outro dous e a outro un, a cadaquén segundo a súa capacidade; despois marchou. De seguida, o que recibira cinco talentos foi negociar con eles e gañou outros cinco. Do mesmo xeito o que recibira dous, gañou outros dous. Mais o que recibira un foi cavar un burato na terra e escondeu os cartos do seu amo. Ao cabo de moito tempo chegou o señor daqueles criados, pedíndolles contas. Chegou o que recibira cinco talentos e presentoulle outros cinco dicindo: “Señor, cinco talentos me entregaches, velaquí outros cinco que gañei”. Díxolle o señor: “Ben, criado fiel e cumpridor; xa que fuches fiel no pouco, poñereite á fronte do moito: pasa a gozar da festa do teu señor”. Chegou o que recibira dous talentos e dixo: “Señor, dous talentos me entregaches, velaquí outros dous que gañei”. E díxolle o señor: “Ben, criado fiel e cumpridor; xa que fuches fiel no pouco, poñereite á fronte do moito: pasa a gozar da festa do talento e dádello ao que ten dez. Porque ao que ten, háselle dar e abondo; mais ao que non ten, aínda o que ten se lle ha quitar. E ao criado inútil botádeo fóra á escuridade, onde será o pranto e mais o renxer dos dentes.»

A CLAVE. José Antonio Martínez

A parábola dos talentos intégrase dentro do coñecido coma discurso escatolóxico ou apolíptico, que ocupa os capítulos 24 e 25 do evanxeo de Mateo. Con Xesús en Xerusalén, xusto antes de relatar a Paixón, o evanxelista céntrase nunha serie de parábolas e discursos que nos falan de que temos que estar preparados para o regreso do Señor. Porque Mateo escribe para unha comunidade cristiá, alá polo 80 d.C., que estaba a comprobar que a vinda do Reino de Deus non era tan inminente como pensaran. Mortos os primeiros apóstolos, Mateo, a través destas palabras de Xesús, orienta a quen se preguntaban como se podía intepretar isto do Reino de Deus. Continue reading “DOMINGO 19 de novembro. XXXIII do Tempo Ordinario”

Advertisements

DOMINGO 18 DE XUÑO. FESTA DE CORPUS

arena[5814].jpg

A PALABRA. Xn 6, 51-58

A CLAVE. Marisa de Corme 

O ECO. Olga Álvarez

 

 

 

Naquel tempo, díxolles Xesús aos xudeus: «Eu son o pan vivo que baixou do ceo: se alguén come deste pan, vivirá para sempre; e o pan que eu darei, é a miña carne, para a vida do mundo. » Discutían entón entre eles os xudeus: « Como pode este darnos a comer a súa carne? » Díxolles entón Xesús: «Con toda verdade volo aseguro: se non comedes a carne do Fillo do Home e non bebedes o seu sangue, non teredes vida en vós. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, ten vida eterna e eu resucitareino no derradeiro día. Pois a miña carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, permanece en min e eu nel. Do mesmo xeito que o Pai que me mandou vive e eu vivo polo Pai, así tamén quen me coma vivirá por min. Este é o pan que baixou do ceo; non semellante ao que comeron os vosos pais, que mesmo así morreron: quen come este pan, vivirá para sempre.»

Permacecer. Xoán pon en boca de Xesús una das chaves do sermos en comunidade. Na comunidade todos formamos parte de algo máis forte e grande que nós sen perder a nosa identidade. As cristiás somos comunidade en tanto formamos parte do corpo de Cristo, en tanto entramos a formar parte do seu proxecto de amor para o mundo. Formar parte deste proxecto fainos permanecer no mundo, na historia. Dalgún xeito, ese permanecer é a clave da resurrección. Oscar Romero, na súa última homilía radiada, uns días antes do seu asasinato dicía: “Se me matan resucitarei no pobo salvadoreño”. E así é. Hoxe Romero vive resucitado na Igrexa, no pobo de Deus. Foi quen dun acto de amor. Soubo ir máis aló de si mesmo, camiñar cara o amor, e por iso permanece no amor. Continue reading “DOMINGO 18 DE XUÑO. FESTA DE CORPUS”

DOMINGO 4 DE XUÑO. FESTA DE PENTECOSTE

porta tradicional marroquí

A PALABRA. Xn 20, 19-23

A CLAVE:  Recibide o Espírito Santo. Carme Soto

 O Eco. Christina Moreira

Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús, e, poñéndose no medio, díxolles: «Paz convosco.» Dito isto, mostroulles as mans e mais o costado. Os discípulos alegráronse, vendo o Señor. El díxolles outra vez: «Paz convosco: coma o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vós.» E dito isto alentou sobre eles, e díxolles: «Recibide o Espírito Santo: a quen lles perdoedes os pecados, quedaranlles perdoados; a quen llelos reteñades, quedaranlles retidos. Xn 20, 19-23

Este relato do evanxeo de Xoán ten unha serie de claves significativas que nos poden axudar a entender o proceso polo que pasou a primeira comunidade de discípulas e discípulos de Xesús ata ser capaces de crer na súa resurrección. Continue reading “DOMINGO 4 DE XUÑO. FESTA DE PENTECOSTE”

DOMINGO 5 DE MARZO. I de CORESMA

foto_boanova-1

A PALABRA. Mt 4, 1-11 : “As tres tentacións”

A CLAVE: SOSTIDO POR DEUS NA TENTACIÓN – Carme Soto

Mateo, do mesmo xeito que Marcos e Lucas, presenta despois do bautismo o encontro do mestre coa tentación. A narración está presentada no marco da experiencia de Israel no deserto, na que o pobo pasa por varios momentos no que dubida da capacidade de Deus de cumprir a súa promesa de liberación. O tema da fame, os corenta días e a idolatría son claras alusión ao relato do Éxodo.

Este transfondo invita a ler o relato nun marco mais amplo e o vincula coa experiencia relixiosa fundante da comunidade Israelita. Deste xeito Mateo, presenta a Xesús facendo o mesmo camiño co seu pobo o comezo da súa misión. Non se trata so de mostrar que o mestre foi tentado a cambiar o xeito de vivir o seu proxecto vital, senón que ese proxecto estaba enraizado e nacía do encontro co mesmo Deus que invitara a Moisés no Horeb a liderar o longo e difícil camiño de liberación do seu pobo (Ex 3).

Os primeiros cristiáns non tiñan mais Biblia que o Antigo Testamento, e nel se afanaron en buscar os relatos que podían xustificar a novidosa e radical proposta que Xesús lles facía. No caso das tentacións, ademais do libro do Éxodo, ponse en boca do mestre tres citas do libro do Deuteronomio e unha do salmo 91. Todas elas insisten na presenza continuada de Deus na vida dos homes e mulleres do seu pobo, e na necesidade de unha resposta fiel por parte de eles e elas no camiño cotiá. O poñer en boca do mestre estes textos o evanxelista estanos a dicir que Xesús síntese sostido nese mesmo Deus e que o longo da súa vida e misión sempre vai a ser fiel a ese Deus liberador por riba de calquera atranco ou tentación.

O ECO: PEDRAS E AREA – Christina

Quixera saber que te levou ao deserto, á soidade procurada á secura acollida, onde o marmulo do vento que asubía entre as pedras é chamado silencio, onde a vida e a morte sacan a cadeira no solpor para encetar conversas ate o amencer, e rinse xuntas.

Deserto. Area, aínda non area de construción nin morteiro. Rochas, desordenadas e libres, aínda non canterías nin capiteis nin columnas, aínda non templo nin basílica nin casa reitoral nin tribunal nin convento. So pedras, vivas, aínda preñadas do sorriso cósmico que as creou. Continue reading “DOMINGO 5 DE MARZO. I de CORESMA”

DOMINGO 8 DE XANEIRO. EPIFANÍA DO SEÑOR

A PALABRA. Mt 2, 1-12

Xesús naceu en Belén de Xudea, en tempos do rei Herodes. E nisto uns magos de Oriente chegaron a Xerusalén preguntando: «Onde está o Rei dos xudeus que acaba de nacer? Porque vimos saír a súa estrela alá no Oriente, e vimos para lle rendermos homenaxe.» Oíndo isto, o rei Herodes alporizouse, e con el toda Xerusalén. Convocou a todos os sacerdotes e letrados do pobo, para lles preguntar onde tiña que nacer o Mesías. Eles responderon: «En Belén de Xudea, que así o deixou escrito o profeta: E ti Belén, terra de Xudea, de ningún xeito es a máis pequena, entre as vilas de Xudea, que de ti ha saír o guía que será o pastor do meu pobo Israel.» Entón Herodes, ás agachadas, chamou aos magos, para se informar ben de cando lles aparecera a estrela. Logo mandounos a Belén, dicíndolles: «Ide e informádevos ben do que hai dese neno; e unha vez que o atopedes, avisádeme, para ir eu tamén a lle render homenaxe.» Eles, despois de oíren ao rei, puxéronse en camiño. E, velaí, a estrela que viran saír no Oriente foinos guiando até se deter enriba de onde estaba o neno. Grande alegría sentiron ao veren saír de novo a estrela. E cando entraron na casa atoparon o neno con María, súa nai. Prostráronse e rendéronlle homenaxe; logo, abrindo os seus tesouros, ofrecéronlle coma regalo ouro, incenso e mirra. Logo, avisados en soños de que non volvesen por onda Herodes, saíron para a súa terra por outro camiño.

A CLAVE – Marisa de Corme

A Epifanía é o relato no que Xesús pasa do ámbito privado ao público, indo máis aló da parella formada por Xosé e María. Así é tamén no noso tempo: os embarazos teñen a súa principal repercusión na esfera do privado, o nacemento colócanos como persoas na Historia. Mateo fainos ver a Xesús nun momento concreto da historia, e non so nela, senón tamén no alto do Ceo, en Oriente, no pazo de Herodes…. E entrando na historia, Xesús dá que falar a sabios e poderosos.

Os magos (maila nos ser xudeus) recoñecen a Xesús como Mesías porque son quen de ver a súa estrela, o ronsel que deixa o seu paso pola historia. Non dubidan en deixar as súas cadeiras e sabios, en desacomodarse e apuntarse ao seguimento só pola ledicia que invade os seus corazóns cando o Reino se fai presente, cando a noticia do nacemento chega aos seus ouvidos. Herodes, e con el toda Xudea, sobresáltanse e non dan creto, pero non se conmoven, non se poñen en marcha, non experimentan gañas de mudar, de ser diferentes, de desacomodarse.

Na Epifanía, os magos volven ao sendeiro do Reino recoñecendo a Deus na alegría que enche os seus corazón cando de novo avistan a estrela. A proba palpable da presenza do Reino é a alegría que abrolla no corazón. Non quero deixar pasar a conexión desta alegría coa frase coa que Mateo pecha o seu Evanxeo: “asegúrovos que eu estarei sempre convosco, ata o fin do mundo”.

Que así sexa.

O Eco – J.A. Martínez

Unha vez escoitei dicir a alguén que, se non estivese grabado en televisión, hoxe faríannos crer que o intento do golpe de estado de Tejero non existiu. Isto de reinventar a historia, de rescribila, non é algo novo. Non sei se Mateu tiña isto en mente, mais iso de contar a historia a Boa Nova de Xesús, ía parecer un conto de vellas contado á luz do candil. Non sei se por iso insistiría que Xesús naceu en Belén de Xudea, nos tempos do rei Herodes.

DOMINGO 18 DE DECEMBRO. 4º DE ADVENTO

A PALABRA. Mt 1, 18-24

O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. Xosé, o seu prometido, home xusto, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, dicíndolle: «Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida; que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados.»

Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta: Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo, e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir “Deus connosco”). Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, levando consigo á súa prometida […].

A CLAVE: Carme Soto

Xosé: o home que fixo o que non se esperaba del

Hoxe temos un clásico dentro dos relatos da infancia de Xesús. Mateo pon no centro da historia a Xosé, destacando del que era un home xusto. Tradicionalmente considerase que este apelativo refírese a honestidade e bondade con que actúa ante a realidade do embarazo de María. Porén, na mentalidade do mundo mediterráneo antigo ser xusto aplicase a quen sabía comportarse de maneira honorable na sociedade. Algo que Xosé, en realidade, non vai facer. Continue reading “DOMINGO 18 DE DECEMBRO. 4º DE ADVENTO”